MÜHAFİZƏ SİQNALİZASİYA SİSTEMLERİ


 PERİMETER SİGNALİGN SİSTEMİNİN TƏQDİMATI

MODERN SECURİTY TECHNOLOGİES MMC Şirkəti perimetr təhlükəsizlik sistemlərinin təchizatı və quraşdırılması sahəsində ixtisaslaşmışdır.10 ildən artıqdır ki,müxtəlif səviyyəli təhlükəsizlik sistemləri ilə dövlət və kommersiya təşkilatlarının obyektlərini hazırlayır və təchiz edirik.

Tədbiq olan layihələr çərçivəsində müştərilərə fiber-optik və triboelektrik perimetri siqnalizasiya sistemləri təklif edirik

Perimetr təhlükəsizlik sistemləri

MST MMC şirkəti ledum triboelektrik sistemlərini qurur

"Bagulnik-M" universal triboelektrik perimetri ilə  xarakteriza olunur,istənilən ərazinin rejimli obyektlərinə quraşdırmaq optimaldı

Bu tipli təhlükəsizlik siqnalizasiyalar dəmir-dümürbəndli ştamplarda,beton çəpərlərdə,meşə çəpərlərində və s quraşdırılır.