İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİSTEMLƏRİ


 

İnformasiya təhlükəsizliyi

MST MMC şirkəti tərəfindən həyata keçirilən informasiya təhlükəsizliyi sistemləri imkanları və məqsədləri:

Maksimal sayda kommunikasiya kanallarının idarə edilməsi informasiyanın potensial sızmasının riskini dəfələrlə azaldır.

Personala nəzarət

Elektron yazışmalardan telefon danışıqlarına kimi bütün informasiya axınını idarə etməklə Siz:

Sistemin təyinatı

Rəhbərlik üçün

Kadrlar şöbəsi üçün

Təhlükəsizlik şöbəsi üçün

HƏLL OLUNAN MƏSƏLƏLƏR — TƏHLÜKƏLƏRİN ARADAN GÖTÜRÜLMƏSİ

 

Müştərilərin sızması
Situasiya: satış şöbəsinin əməkdaşlarının işdən azad edilməsi, adətən müştəri və firma partnyorlarının köçürülməsi riski ilə əlaqədardır.
Alətlər: telefon danışıqlarının yazılması, informasiyanın xarici daşıyıcılara köçürülməsinə nəzarət, elektron poçt yazışmasına nəzarət, fayların internetə yüklənməsinə nəzarət.
Korrupsiyaya qurşanmış əməkdaşların aşkar olunması
Situasiya: təminat şöbəsinin əməkdaşları təchizatçı kontrakt üzrə təchizatçı seçəndə müəyyən şirkətlərə üstünlük verirlər.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, telefon danışıqlarının yazılması.
Sənayə cəsusluğu
Situasiya: yaradıcı şöbənin əməkdaşı sənədləri şəxsi poçtuna göndərir, işdən sonra onları çap edir, faylları xarici daşıyıcıya köçürür.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, faylların internetə və xarici daşıyıcılara ötürülməsinə nəzarət, telefon danışıqlarının yazılması.
Etibarsız əməkdaşların aşkarlanması
Situasiya: əmaəkdaş öz vəzifəsini yerinə yetirməyi çatdırmır, müntəzəm hllarda ona verilən tap.ırıqların yerinə yetirilmə vaxtını pozur, iş yoldaşları ilə işdən kənar mövzularla tez-tez söhbət edir, çox zaman fasilə edir, işdən tez gedir..
Alətlər: poçt (web/e-mail), skype, İM (icq, qip, jabber) yazışmalarının monitorinqi, istifadəçinin iş yerində aktivliyinin və biznes proqramlarından istifadəsinin monitorinqi.
İnsayder fəaliyyəti
Situasiya: maliyyə firmasının əməkdaşı müqavilələr və müştərilər haqqında konfidensial informasiyanı üçüncü şəxslərə ötürür.
Alətlər: poçt yazışmalarının monitorinqi (web/e-mail), internet-messencer yazışmalarının monitorinqi (icq, qip, jabber), skype yazışmasının monitorinqi, telefon danışıqlarının yazılması.